Obchodník s technickým uvažováním

Filip Slovák navrhuje a tvoří nádherné osvětlení, především vnitřních prostor. Prodat světlo není snadné, nalézt obchodníka s technickým uvažováním a praxí v AutoCADu ještě obtížnější.

Pozici a potřeby jsme definovali několikahodinovou diskusí. Určili jsme si, co je a není důležité, představu o člověku, kterého hledáme hledáme, pravomoce a zodpovědnosti zaměstnance. Z jasně definovaných podkladů jsem sepsal výborně fungující inzerát, na který se ozval ideální kandidát.

Kampaň běžela téměř dva měsíce a považuji ji za velice efektivní. Ozvalo se mi celkem pět lidí, a každému jsem věnoval maximální prostor pro poznání. S neúspěšnými absolventy jsem strávil průměrně půl hodiny na každého, testoval jsem jejich obchodní reakce již v první fázi výběrového řízení - e-mailové komunikaci. Neúspěšní uchazeči se všichni vyřadili sami v průběhu výměny e-mailů, nebylo nutné nikoho odmítat.

Druhým kolem byl téměř hodinový telefonický rozhovor s vítězným kandidátem, třetím kolem detailní čtyřhodinová osobní diskuse. Osobní rozhovor již probíhal i s Filipem, který měl k dispozici moje shrnutí a všechny informace o uchazeči, nemusel tedy řešit běžné pohovorové otázky a dilemata. Místo „oťukávání“ jsme využili čas prvního setkání k představení celého podnikání, vzájemných hodnot a tvorbu strategie.

Filip je s průběhem výběrového řízení velice spokojen, neváhejte se jej zeptat.